پایگاه اطلاع رسانی ولایت دایکندی

این پایگاه در حد توان انعکاس دهنده نابسامانیهای سیاسی و اداری در ولایت دایکندی می باشد و از طریق نشر حقایق، نقد منصفانه و تحلیل های علمی ، روحیه حسابدهى و مسئولیت پذیری را تعقیب می نماید

پایگاه اطلاع رسانی ولایت دایکندی

این پایگاه در حد توان انعکاس دهنده نابسامانیهای سیاسی و اداری در ولایت دایکندی می باشد و از طریق نشر حقایق، نقد منصفانه و تحلیل های علمی ، روحیه حسابدهى و مسئولیت پذیری را تعقیب می نماید

پایگاه اطلاع رسانی ولایت دایکندی

اسلاید شو

اسلاید شو

اسلاید شو

معرفی اجمالی علما و شخصیت های دایکندی

اسلاید شو

--------------------
moisrex ------------------

اسلاید شو

معرفي سناتوران ولایت دایکندی

اسلاید شو

اسلاید شو

پایگاه اطلاع رسانی ولایت دایکندی از طریق نقد منصفانه و تحلیل های علمی خود روحیه حسابدهى و شفافیت را در حکومت محلی تعقیب می نماید*** این پایگاه تا حد توان انعکاس دهنده نابسامانیهای سیاسی و اداری درولایت دایکندی می باشد *** این پایگاه در جهت اداره سالم ومدیریت أثربخش در در ولایت دایکندی می کوشد*** با آخرین گزارشات و تحلیل های خبری ولایت دایکندی با ما باشید** منتظر تماس و ارتباط علمی و فرهنگی شما می باشیم*** راه ارتباطی ما:adalat115@gmal.com

ابزار ساخت متن های متحرک

معرفی اعضای شورای ولایتی ولایت دایکندی

اسلاید شو

اسلاید شو

اسلاید شو

اسلاید شو

اسلاید شو

اسلاید شو

اسلاید شو

آخرین نظرات

نگاهی به اماکن متبرکه و تاریخی ولسوالی میرامور -ولایت دایکندی

نخبگان و محصلین دایکندی | يكشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲ ق.ظ

در این ولسوالی آماکن مقدسه و زیارات بسیاری وجود دارد که مردم برای طلب حاجات به آنان مراجعه میکنند...

 


بنابر ادعای خود شان آنچه را که خواسته وآرزو کرده اند تاکنون بدست آورده اند که از میان زیارات بسیار سه زیارت مشهور را به شناسای میگیریم :


1- شاه طوس : ازفرزندان موسی بن جعفر هفتمین نواده رسول اکرم وبرادر علی بن موسی الرضا هشتمین نواده رسول گرامی اسلام وامام هشتم شیعیان می باشد . ایشان مانند سایر نوادگان پیامبر بین سالهای 198 الی 225 به واسطه عمال خلفای عباسی بدستور مامون ویامعتصم به شهادت رسیده است طوریکه از شواهد بدست می آید دشمنان پس از اینکه این بنده پاک طینت خداوند را دنبال می کند . ایشان همچنانکه خواهان صعود روح بزرگ خویش به ملکوت اعلی بوده است شاید میخواسته اند جسم شان نیز در حد امکان در بالا ترین نقطه به آرامش وسکون ابدی برسد . بهر صورت پس  از کوه پیمائی در بلند ترین کوه ولایت دایکندی در چنگ دژخیمان شهید میشود که همین مسئله قساوت وبرحمی خلفای بنی عباس وعمال شان وعظمت وبزرگواری وهمچونین خطری که خلفا از سوی ایشان احساس میکرده اند را از ناحیه زندگی این بنده پاک طینت ورستگار پرور دگار باوضاحت وروشنی تمام تفصیر میکند . این مزاربه شاه طوس معروف است که برفراز کوهی بهین نام « کوه شاه» حد فاصل منطقه اجرستان « دایه» ولایت غزنی وگیرومیرامور واقع شده است ودارای گنبد وضریع است . وعجیب اینکه پس از سالیان طولانی این بارگاه بدون کوچکترین آسیب دیدگی سربه آسمان می ساید .این کوه به اندازه ای مرتفع است که هرزواری که به این زیارت نائل می آید دچار سر گیجه میشود . دلیل واضح آن کمبود اکسیژن است که ازاین بابت متاثر میشود . بااین حال تمام ساکنان ولایت غزنی ، دایکندی ،بامیان و وردک اعم از شیعه وسنی حداقل برای یکبار هم که شده بدین مکان متبرک نائل وخود شان را مرغ باغ ملکوت احساس می نمایند تا روح های افسرده واندیشه های پژمرده شانرا تزکیه وتطهیر نمایند.                                                  

2- شاه قصور : اونیز فرزند موسی بن جعفر امام هفتم شیعیان وبرادر علی بن موسی الرضا امام هشتم شیعیان است اورا نیز به شیوه برادرش بین سالهای 198 الی 225 به شهادت رسانده اند ، ایشان بدلیل مخالفت با طبقه حاکمه آنزمان که خلافت اسلامی رابه شهنشاهی تبدیل کرده بودند . به سرنوشت سایر فرزندان محمد رسول الله دچار شد شاید این قاعدهای بود که هیچ یک از نوادگان صالح پیامبر از آن مستثنی نشده نگاه هرچند ناقص به شیوه فرمانروائی خلفای عیاش میرساند که از فرزندان برومند وپاکباخته رسول الله انتظاری جزاین نمیتوان داشت ، مزاراو در منطقه بردیز واقع در گیرو علیا قرار دارد ودارای گنبد وضریع بسیار زیبای است که به سبک نوین ساخته شده است ومورد توجه خاص وعام است تفاوت اساسی بین این دوبرادر این است که دسترسی به شاه قصور آسان وبه شاه طوس دشوار است والا از نظر عظمت واصالت خانوادگی اختلافی دیده نمیشود چه اینکه  هردو ازیک شجره طیبه اند ، امروزه حاجتمندان شیعه وسنی باخلوص نیت وصفای ضمیر بدین زیارت نائل می شوند وآرزوهای خودرا با شفیع قرار دادن این سید بزرگوار از خداوند میخواهند ومعتقدندکه بسیار نتیجه گرفته اند . بقول محمد جان جوادی شاعر خوش قریحه میرامور .                                                                                 

                 شاه قصور زاده خیرالبشر   ملک بردیز ازوجود ش  مفتخر                            

3- شاه تراب : اویکی ازسادات بسیار متقی ومئومن بوده است که پیروانش اورا به شدت دوست داشته اند ، بقولی میگویند زمانی که میخواسته است از آن منطقه بجای دیگری عزیمت نماید پیروان نادان او برای اینکه از وجود مبارک اوبی بهره نمانند اورا می کشند تا از مزارش برای همیشه بهره ورشوند. البته این روایت بیشتر در گفتارعوام نمود می یابد و اینکه تاچه اندازه به صحت نزدیک است . ویایک شایعه افواهی است والله اعلم . این زیارت در قریه ای بنام پلاس در منطقه چهارصدخانه واقع شده است ومورد توجه تمام مردم دایکندی وبخصوص شهرستانیهاست وهم چونین مردم بامیان . بهسود وغزنی نیز آنجارا ملجاء وپناهگاه خود پنداشته وبدین مکان مقدس حضوربهم می رسانند . در کنار قبرمطهر این سید عظیم الشان چشمه آب گرم وجود دارد که از زمین میجوشد وآب آن بی نهایت گرم است بطور یکه امکان استحمام در نقطه که آب از زمین می جوشد وجود ندارد . لذا دوباب حمام کمی دورتر از چشمه ساخته اند که آب مزبور پس از طی مسیر کمی سرد تر و دلپزیر برای استحمام میشود . زائران قبل از زیارت و بعد از آن در این حمامها خود را شست و شوداده ودر کنار صفای ایمان واندیشه تن را بدین چشمه می شویند ومعطر میسازند اکثرکسانیکه به امراض پوستی دچار بوده اند با استحمام دراین چشمه برای همیشه شفا یافته اند ، بهر حال این منطقه ومردم آن تمام جشن ها ومراسم مذهبی و... خودرا در کنار این مرقد متهر برگزار مینمایند .                                             

 

در فاصله بیست کلو متری این زیارت یکبندطبیعی وجود دارد که به ناهور کدو معروف است . بنا به عقیده عوام این بند طبیعی توسط حضرت علی بن ابی طالب خلیفه چهارم مسلمین وامام اول شیعیان حفر واعمار شده است از عجایب اینکه مردمان ساکن در جوار این بند طبیعی می گویند : در بعضی سالها آب این بند بخون تبدیل میشودوتا کنون کسی نمی داند عمق این حوز طبیعی چقدر است زیرا هیچگاه آب آن بطورکلی خشک نشده است شاید پهنای آن حدود « 100» یکصد متر مربع باشد ، در سالهای کم آبی که آب آن فرومی نشیند عمق آن بالای آب وحشت انگیز است اما هیچگاه کسی جرات دست یابی به آن را در سر نداشته است در سالهای حاکمیت گروه های تنظیمی که یکی از رهبران محلی حصار ویا قلعه ای جهت پایگاه نظامیان خود در کنار این حوض بنا کرده بود یکی از برج های آن که در نزدیکی حوض مزبور قراردارد فروریخته وپس از آن بار ها تعمیر شد واز شیوه پیشرفته استحکام در معماری نیز نتوانستند برج راسرپا نگهدارند سر انجام ناگزیر قلعه را تخلیه وبه جای دیگری نقل مکان کردند.

مکان تاریخی میرامور       

قدمت تاریخی : البته هیج گونه کاوش وتحقیق باستانشنا سانه در مورد قدمت این منطقه صورت نپزیرفته است تا کسی قدمت آن را بطور قطع ویقین مشخص کند اما آثاری که از دوران های گذشته بجا مانده است بیانگراین واقعیت است که از زمان های دور این منطقه محل زیست وزندگی بوده است . مناطقی که فعلا موجود اند وجهت شناخت هر چه بیشتر این منطقه می تواند مئو ثر باشد زیاد هستند که از آن جمله میتوان به شهر ویران واقع در قریه غوچک میرامور علیا ؛ خاکریزک واقع در قریه سرآورد ، قلعه باغ که هنوز دروازه سنگی آن پابرجاست، ودر بالای کوه عظیمی قرار گرفته است اشاره کرد

منبع: پیام دایکندی

  • نخبگان و محصلین دایکندی

اماکن مقدسه و تاریخی در ولایت دایکندی

نظرات  (۱)

بسیار عالی بکارخود من باب معرفی ادامه دهید و اگر میشود مکان این اماکن مقدسه را در روی نقشه گوگل مپ مشخص کنید تا ما هم بدانیم دقیقا در کدام نقطه واقع است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
این پایگاه: از طریق نقد منصفانه و تحلیل های علمی، روحیه حسابدهى و شفافیت را در حکومت محلی ولایت دایکندی تعقیب می نماید*** این پایگاه: تا حد توان انعکاس دهنده نابسامانیهای سیاسی و اداری در ولایت دایکندی می باشد *** این پایگاه: در جهت اداره سالم ومدیریت أثربخش در ولایت دایکندی می کوشد*** با آخرین گزارشات و تحلیل های خبری از ولایت دایکندی با ما باشید*** این پایگاه: پذیرای مقالات وتحلیل های خبری شما برای نشر در اینجا می باشد*** این پایگاه: پیشنهادات شما را در مورد عرضه خدمات بهتر خود به دیده قدر مینگرد.*** اطلاع رسانی شما، این سایت را به دیگران موجب امتنان و خرسندی است*** منتظر تماس و ارتباط علمی و فرهنگی شما می باشد*** راه ارتباطی شما به ما: adalat115@gmail.com